تصمیم گیری برای 27 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اولین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/01/23 حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای11 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 14 آزمایشگاه و تمدید/کاهش دامنه کاربرد برای 1 آزمایشگاه  ورفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.


1- آزمایشگاه سیلیکون کابل یاقوت البرز (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
2- آزمایشگاه آرمان ایمن ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
3- آزمایشگاه زرسنج مهر خراسان (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
4- آزمایشگاه آرامش راه عرفان جنوب (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
5- آزمایشگاه اصفهان کفریز (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
6- آزمایشگاه آزما آژند سازه یزد (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
7- آزمایشگاه شیمی ایمنی زمرد(صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
8- آزمایشگاه آذین سازان راچینه (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
9- آزمایشگاه مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران(صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
10- آزمایشگاه شاخص صنعت مهام(صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
11- آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان( صدور) زمینه فعالیت : شیمی ساختمانی
12- آزمایشگاه سیمان سیستان ( تجدید) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
13- آزمایشگاه فنی و مکانیک  خاک هرمزگان(تجدید) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
14- آزمایشگاه سیم و کابل سمنان (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
15- آزمایشگاهمرجعان خاتم خرمشهر (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
16- آزمایشگاه ایمن تاش سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
17- آزمایشگاه آزمون گاز البرز ( تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی – برق و الکترونیک
18- آزمایشگاه فرا نور گستر جنوب ( تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
19- آزمایشگاه الکتروژن (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
20- آزمایشگاه کن صنعت آذین ( تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی تعیین معیار مصرف انرژی
21- آزمایشگاه رنگین ذوب سپاهان ( تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
22- آزمایشگاه آذر کاوین ( تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
23- آزمایشگاه پلی اتیلن کشاورز ( تجدید) زمینه فعالیت:شیمی و پلیمر
24- آزمایشگاه تسنیم بنا پارس ( تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
25- آزمایشگاه رابین سازه گستر جنوب آزما (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
26-  آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان ( تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی تعیین معیار مصرف انرژی
27- آزمایشگاه ایتراک ( رفع تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسي

منبع:naciportal.isiri.gov.ir

رییس سازمان ملی استاندارد ایران: توسعه صنعت خودروی کشور امیدوار کننده است

شریعتی در جمع مدیران گروه خودروسازی سایپا گفت: درک می کنیم که تحریم های ظالمانه ، صنعت خودروسازی کشور را با موانع زیادی مواجه کرده اما این شرایط ناعادلانه نمی تواند مجوزی برای چشم پوشی از حقوق شهروندان باشد.

غلامرضا شریعتی، در بازدید از گروه خودروسازی سایپا به دستاوردهای این مجموعه صنعتی در طراحی پلتفرم های جدید و ارایه محصولات متنوع اشاره کرد و گفت: رشد و توسعه در شرکت سایپا شتاب گرفته که مرهون تلاش بی وقفه همه مهندسان و متخصصان  برای تولید و ارائه محصولات جدید است.
شریعتی صنعت خودرو را بخش غیر قابل انکار در زندگی مردم توصیف کرد و گفت: سا

زمان استاندارد به عنوان نهادی حاکمیتی باید درکنار حمایت از تولید ملی، حقوق مردم را استیفا و از آن صیانت کند.

شریعتی، استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت حداقل ها در تولید دانست و افزود: انتظار داریم خودروسازان فراتر از این مقررات پیش روند و سازمان استاندارد نیز نهایت همکاری و حمایت را از تولید داخلی به عمل خواهد آورد.
شریعتی با بیان اینکه سابق بر این فقط یک محصول پراید معرف سایپا بود گفت: هم اکنون این مجموعه صنعتی با مدیریت صحیح، تکیه بر دانش و  بهره مندی از نیروهای متخصص وارد مسیر نوگرا و تحول گرا شده و حرکتی شتابان رو به توسعه و پیشرفت دارد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، بر تکمیل مراکز تست خودرو تاکید کرد و گفت: در صورت ایجاد تست تصادف، مراکز تست خودرو تکمیل می شود و دیگر نیازی به ارسال خودرو به خارج از کشور برای انجام تست نیست.

منبع:http://isiri.gov.ir