بازرسی تجهیزات و جایگاه های CNG

این شرکت با اخذ مجوز های قانونی و گواهینامه های تایید صلاحیت بازرسی فنی خودرو های دوگانه سوز و مخازن CNG و جایگاه CNG از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شرکت های متقاضی و کارفرمایان خدمات مختلفی را ارائه می نماید.

خدمات ما :

 • ارائه گواهینامه سلامت مخازن CNG در صورت تایید بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI94266
 • نظارت بر انجام تعمیرات مخازن ۲ الی۴ (مخازن کامپوزیتی)
 • نظارت بر انجام تست فشار در صورت نیاز انجام تست های مکمل از جمله تست الکتروسونیک
 • ارائه خدمات بازرسی انواع مخازن CNG تیپ ۱ الی ۴ بر اساس استاندارد ملی ایران ISIRI9426 و ISIRI6792 از قبیل :
  • انجام بازرسی های سطح ۱ و سطح ۲ مخازن، کنترل و بررسی شیر آلات و تجهیزات سیستم های ایمنی نصب شده به روی مخازن از قبیل PRD و سایر فیوز های ایمنی
  • بررسی میزان خوردگی، ترک، بریدگی، سایش و . . . صورت گرفته بر روی بدنه مخازن
  • نظارت بر انجام آزمون مخازن فولادی (تیپ۱) از قبیل آزمون های تکمیلی التراسونیک، هیدرو استاتیک
  • ارائه خدمات بازرسی جایگاه های CNG بر اساس استاندارد ملی ابران از قبیل :
   • نظارت بر ساخت جایگاه های CNG و نصب کلیه تجهیزات جایگاه های CNG از قبیل نظارت بر اجرای صحیح عملیات عمرانی و بتون ریزی و محوطه سازی و اجرای فوندانسیون نظارت بر عملکرد صحیح تجهیزات نصب شده
  • بررسی سیستم ارتینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن
  • نظارت بر ساخت تجهیزات (از قبیل بازرسی حین ساخت)

درخواست سریع بازرسی تجهیزات و جایگاه های CNG

2 + 0 = ?