بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی

شرکت بازرسی بین الملی رهام دارای پروانه بازرسی در زمینه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی از سازمان ملی استاندارد ایران میباشد.

 • بازرسی قبل از حمل (PSI)

با توجه با الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه کالاهای وارداتی موضوع اسناد اعتباری می بایست قبل از حمل توسط شرکت های بازرسی مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرند.بازرسی ممکن است از زمان بسته بندی شروع و در حین بسته بندی تا بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد.

این شرکت به عنوان بازرس امین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر به انجام این بازرسی درتمامی گمرکات در کشور مبدا می باشد.

 • گواهی انطباق کالا (COI)

جهت ترخیص کلیه کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری از گمرکات کشور، الزام به ارائه گواهی بازرسی (Certificate Of Inspection) با اداره استاندارد مستقر در گمرک مربوطه می باشد.برای صدور این گواهی باید کالای وارداتی مورد بازرسی و تست قرار گیرد. این بازرسی در ۲ حالت زیر امکان پذیر میباشد:

  • بازرسی در مبدا :
   بازرسی پیش از حمل جهت ارزیابی کالا در مبدا (قبل از حمل کالا) توسط یکی از شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده در حوزه و دامنه فعالیت متناسب با بازرسی محموله مورد نظر، انجام می شود. شرکت بازرسی پس از دریافت اسناد از طرف وارد کننده و با رعایت کلیه الزامات مندرج در استاندارد های ملی و بین المللی قابل قبول نسبت به نمونه برداری و تست کالا اقدام و در صورت مطابقت نتایج تست با استاندارد مربوطه اقدام به صدور گواهینامه بازرسی (COI) می نماید
  • بازرسی در مقصد :
   در صورتیکه بازرسی کالا در مبدا انجام نشده باشد، نمونه برداری در مقصد انجام شده و نمونه برای یکی از آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می گردد و در صورت انطباق کالا با استاندارد های مورد نظر امکان صدور گواهی نامه بازرسی (COI) وجود خواهد داشت.

خدمات ما :

 • بازرسی قبل از حمل در انبار ها، کارخانه جات و معادن
 • بازرسی ظاهری انبارها و محل نگهداری
 • نظارت بر بارگیری و تخلیه در بنادر و انبار ها (داخل و خارج از کشور)
 • بررسی و تایید وزن کالا
 • نمونه برداری بر اساس استاندارد های مرتبط
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و علامت گذاری کالا
 • بازرسی وضعیت کالا حین حمل در بنادر، هنگام تخلیه از کشتی، واگن و کامیون ها
 • بازرسی خسارت وارده بر کالا

درخواست سریع بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی

0 + 2 = ?