تاریخچه شرکت گسترش کیفیت صنعت رهام

شرکت بازرسی بین المللی گسترش کیفیت صنعت رهام از سال 1390 فعالیت های خود را در زمینه بازرسی فنی آغاز نموده و بعنوان سازمانی یاد گیرنده در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات در راستای براورده سازی الزامات سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان نظام مهندسی و کلیه مشتریان و ذینفعان، مدل جامع نظام مدیریت خود را بر اساس استاندارد های ISO9001 و ISO/IEC 17020 و با رویکرد تعالی جویی انتخاب و دستیابی به اهداف زیر را سرلوحه ی کار خود قرار داده است.

پایبندی به اخلاق حرفه ای با تاکید بر درستکاری، رازداری و رعایت بی طرفی و استقلال و اعلام نظر حرفه ای و مستدل در بازرسی ها درک بیشتر نیاز مندی های مشتریان و تلاش جهت دستیابی به سطح رضایت آنان جذب سرمایه های انسانی آموزش دیده و دارای سوابق  اخلاقی مثبت و تلاش در جهت افزایش دانش سازمانی و سطح رضایت مندی کارکنان ایجاد ساز و کار هایی برای افزایش سهم بازار با رویکرد کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت کیفیت کلیه سطوح شرکت موظفند در استقرار و حفظ سیستم مدیریت کیفیت بر اساساستاندارد ISO/IEC 17020 مشارکت فعال داشته باشند.

“شعار ما افزایش سطح کیفیت در کنار سرعت ارائه میباشد”