چشم انداز و اهداف

شرکت بازرسی بین المللی رهام در صدد است با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب و حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات، کسب دانش و تجربه های مفید و رعایت برنامه زمان بندی پروژه ها به عنوان سازمان یاد گیرنده و پویا، خدمات بازرسی را در اقصی نقاط جهان محقق نماید.

  • کسب رضایت مشتریان و رعایت مقررات به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جامعه از لحاظ ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سر لوحه فعالیت های سازمان میباشد.
  • ایجاد زیر ساخت های تخصصی و فنی به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت
  • بررسی انطباق کالا و خدمات با درخواست مشتری در سطح جهانی از طریق صحه گذاری علمی و بی طرفانه با تکیه بر سرمایه های انسانی و ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان همواره سرلوحه فعالیت های شرکت میباشد.