آموزش

شرکت بازرسی بین المللی رهام بعنوان مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد با هدف ارتقاء سطح علمی و با تکه بر تجارب کسب شده طی مدت فعالیت خود و بهره گیری از استاتید متخصص و حرفه ای و هچنین دسترسی به منابع آموزشی روز دنیا قادر به ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیاز مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی ، کارشناسان شرکت های بازرسی فنی و سایر علاقه مندان و متقاضیان محترم می باشد.

تدوین استاندارد

شرکت بازرسی بین المللی رهام دارای گواهی تایید از سوی سازمان ملی استاندارد در امر تدوین و بازنگری استانداردهای ملی در حوزه‌های خودرو و نیرو محرکه و مکانیک می باشد و در این زمینه مشارکت چشم گیری داشته است.

درخواست سریع آموزش

8 + 0 = ?