نوشته‌ها

تصمیم گیری برای 27 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اولین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1400/01/23 حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای11 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 14 آزمایشگاه و تمدید/کاهش دامنه کاربرد برای 1 آزمایشگاه  ورفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.


1- آزمایشگاه سیلیکون کابل یاقوت البرز (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
2- آزمایشگاه آرمان ایمن ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
3- آزمایشگاه زرسنج مهر خراسان (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
4- آزمایشگاه آرامش راه عرفان جنوب (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
5- آزمایشگاه اصفهان کفریز (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
6- آزمایشگاه آزما آژند سازه یزد (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
7- آزمایشگاه شیمی ایمنی زمرد(صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
8- آزمایشگاه آذین سازان راچینه (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
9- آزمایشگاه مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران(صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
10- آزمایشگاه شاخص صنعت مهام(صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
11- آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان( صدور) زمینه فعالیت : شیمی ساختمانی
12- آزمایشگاه سیمان سیستان ( تجدید) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
13- آزمایشگاه فنی و مکانیک  خاک هرمزگان(تجدید) زمینه فعالیت : مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
14- آزمایشگاه سیم و کابل سمنان (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
15- آزمایشگاهمرجعان خاتم خرمشهر (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
16- آزمایشگاه ایمن تاش سپاهان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
17- آزمایشگاه آزمون گاز البرز ( تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی – برق و الکترونیک
18- آزمایشگاه فرا نور گستر جنوب ( تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
19- آزمایشگاه الکتروژن (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
20- آزمایشگاه کن صنعت آذین ( تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی تعیین معیار مصرف انرژی
21- آزمایشگاه رنگین ذوب سپاهان ( تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
22- آزمایشگاه آذر کاوین ( تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
23- آزمایشگاه پلی اتیلن کشاورز ( تجدید) زمینه فعالیت:شیمی و پلیمر
24- آزمایشگاه تسنیم بنا پارس ( تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
25- آزمایشگاه رابین سازه گستر جنوب آزما (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
26-  آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان ( تمدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی تعیین معیار مصرف انرژی
27- آزمایشگاه ایتراک ( رفع تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسي

منبع:naciportal.isiri.gov.ir

استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر روی گواهینامه ها الزامی شد

صدور هر نوع گواهینامه تایید صلاحیت بدون نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران فاقد اعتبار است.
به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اطلاعیه ای به آزمایشگاه های کالیبراسیون دارای گواهینامه تایید صلاحیت از این مرکز اعلام کرد: ارائه و صدور هر گونه گواهی یا نتایج کالیبراسیون توسط آزمایشگاههایی که دارای گواهینامه استاندارد 17025 و تحت اعتبار این مرکز باشد، باید نشان (لوگو) این مرکز را داشته باشند در غیراینصورت گواهی یا نتایج کالیبراسیون فاقد اعتبار بوده و در صورت مشاهده برخورد مقتضی صورت می گیرد.

منبع: http://isiri.gov.ir