مطالب توسط

اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد نسبت به معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد اقدام نماید؛ لذا بر اساس روش اجرایی” انتخاب اشخاص حقوقی و حقیقی نمونه سازمان به شماره مدرك :232/130/ ر” آن دسته از نهادهاي ارزیابی انطباق اعتبار داده شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت، اعم از […]

رییس سازمان ملی استاندارد ایران: توسعه صنعت خودروی کشور امیدوار کننده است

شریعتی در جمع مدیران گروه خودروسازی سایپا گفت: درک می کنیم که تحریم های ظالمانه ، صنعت خودروسازی کشور را با موانع زیادی مواجه کرده اما این شرایط ناعادلانه نمی تواند مجوزی برای چشم پوشی از حقوق شهروندان باشد. غلامرضا شریعتی، در بازدید از گروه خودروسازی سایپا به دستاوردهای این مجموعه صنعتی در طراحی پلتفرم […]

استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر روی گواهینامه ها الزامی شد

صدور هر نوع گواهینامه تایید صلاحیت بدون نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران فاقد اعتبار است. به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اطلاعیه ای به آزمایشگاه های کالیبراسیون دارای گواهینامه تایید صلاحیت از این مرکز اعلام کرد: ارائه و صدور هر گونه گواهی یا نتایج کالیبراسیون توسط آزمایشگاههایی که […]